Xenòlits mantèl.lics lligats al vulcanisme neògeno-quaternari de Catalunya: caracterització, processos i condicions d'equilibri.

Tesis doctoral

Fecha de lectura17 dic 2009
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorGumer Galan Garcia (Director/a) & Francisco Jose Martinez Fernandez (Director/a)

Citar esto

'