What the fuck is that racket? Anàlisi de l’estètica sonora de Peaky Blinders (temp. 1-3).

Tesis doctoral: Proyecto final de carrera (TFG)

Fecha de lectura29 jun 2020
Idioma originalInglés
SupervisorLidia López Gómez (Director/a)

Citar esto

'