Variabilitat mandibular i patrons d'integració fenotípica en ratolins procedents d'una zona de polimorfismo cromosòmic.

Tesis doctoral: Tesina (TFM)

Fecha de lectura21 feb 2006
Idioma originalCatalán
Institución de lectura
  • Universitat de Barcelona (UB)
SupervisorMaría Jose Lopez Fuster (Director/a) & Jacint Ventura Queija (Director/a)

Citar esto

'