Un segle de despossessió i resistència al món rural anatòlic. Acumulació originària, conflicte i repressió a l'lmperi otomà tardà (1839-1908)

Tesis doctoral: Tesina (TFM)

Fecha de lectura2017
Idioma originalEspañol
Institución de lectura
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorMaria Gemma Rubí Casals (Director/a)

Citar esto

'