Un diputat aranès en les Corts de Cadis: biografia de Felip d'Aner i Esteve

Tesis doctoral: Otros

Fecha de lectura1 ene 2015
Idioma originalIndefinido/desconocido
Institución de lectura
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorMaria Gemma Rubí Casals (Director/a)

Citar esto

'