Reversió dels dèficits de memòria associats a dany cerebral traumàtic mitjançant exercici físic: mecanismes neuroprotectors i neuroreparadors, i influència de les pautes temporals de tractament

Tesis doctoral

Fecha de lectura8 nov 2018
Idioma originalIndefinido/desconocido
Institución de lectura
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorMª Isabel Portell Cortes (Director/a), Margalida Coll Andreu (Director/a) & Isabel Portell Cortés (Tutor/a)

Citar esto

'