Reaccions d'addició de fosfinodiazoalcans i fosficarbens a dobles ellaços c=c i c=o: estudi mecanístic i aplicacions sintètiques

Tesis doctoral

Fecha de lectura13 jul 2005
Idioma originalIndefinido/desconocido
Institución de lectura
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorVicenç Branchadell Gallo (Director/a) & Rosa Maria Ortuño Mingarro (Director/a)

Citar esto

'