Processos microbiològics aplicats a les unitats canines de biodetecció

Tesis doctoral

Fecha de lectura28 jun 2016
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorJordi Barbe Garcia (Director/a) & Maria Dels Angels Calvo Torras (Director/a)

Citar esto

'