Patrons de comportament dels estudiants en resoldre problemes de relativitat galineana, i factors que els influeixen en les respostes i en els raonaments

Tesis doctoral

Fecha de lectura30 jun 1997
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorPaul J. Black (Director/a) & Roser Pintó Casulleras (Director/a)

Citar esto

'