O mantemento lingüístico: proceso social e resultados estructurais no contacto galego-castelán

Tesis doctoral: Proyecto final de carrera (TFG)

Fecha de lectura23 sept 1990
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorJoan Albert Argenter Giralt (Director/a)

Citar esto

'