Metodologia per a la mesura de la productivitat total dels factors en un context a curt termini

  Tesis doctoral

  Fecha de lectura1 jun 1988
  Idioma originalIndefinido/desconocido
  SupervisorEnric Genesca Garrigosa (Director/a)

  Citar esto

  '