Metalls pesants i vegetació. Estudi d'un cas concret: les mines de galena i baritina de Mont-Ràs

Tesis doctoral: Proyecto final de carrera (TFG)

Fecha de lectura10 sept 1997
Idioma originalCatalán
SupervisorJuan Barceló Coll (Director/a) & Charlotte Poschenrieder (Director/a)

Citar esto

'