Literatura i interculturalitat: els exemples anglocatalans de Ferran Soldevila, John Langdon-Davies i Ralph Bates

Tesis doctoral

Fecha de lectura10 ene 2000
Idioma originalCatalán
Institución de lectura
  • The University of Sheffield
SupervisorAlan Yates (Director/a) & Jordi Castellanos Vila (Director/a)

Citar esto

'