Les representacions i l'ensenyament del temps històric: Estudi de cas en formació inicial de mestres de primària en didàctica de les ciències socials

Tesis doctoral

Fecha de lectura11 oct 2005
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorJoan Pagès Blanch (Director/a)

Citar esto

'