Les polítiques de recursos humans en les empreses de les tecnologies de la informació i la comunicació de Girona

Tesis doctoral: Tesina (TFM)

Fecha de lecturaene 2014
Idioma originalCatalán
SupervisorAndrea Bikfalvi (Director/a) & Alexandra Simon Villar (Director/a)

Citar esto

'