Les interjeccions en un corpus audiovisual: descripció i representació lexicogràfica

  Tesis doctoral

  Resumen

  "Les interjeccions en un corpus audiovisual: descripció i representació lexicogràfica" aborda l'estudi de les interjeccions en un corpus audiovisual de comèdies de situació originals i doblades de l'anglès al català. En la tesi es descriuen les interjeccions des de diferents perspectives i, després d'analitzar-ne la representació als diccionaris, es proposa una aplicació lexicogràfica electrònica bilingüe.
  Fecha de lectura22 nov 2004
  Idioma originalCatalán
  Institución de lectura
  • Universitat Pompeu Fabra Traducció i Filologia
  SupervisorMercè Lorente (Director/a)

  Citar esto

  '