L'encaix Catalunya-Espanya des de les actuacions parlamentàries al Congrés dels Diputats en la consolidació de l'estat liberal (1843-1854)

Tesis doctoral: Proyecto final de carrera (TFG)

Fecha de lectura15 sept 2011
Idioma originalIndefinido/desconocido
Institución de lectura
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorMaria Gemma Rubí Casals (Director/a)

Citar esto

'