La verema del poder. Pràctiques i discursos de la corrupció política i el “bon govern” durant la Segona República Espanyola (1931-1936)

Tesis doctoral: Tesina (TFM)

Fecha de lectura2020
Idioma originalCatalán
Institución de lectura
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorMaria Gemma Rubí Casals (Director/a)

Citar esto

'