La Setmana Tràgica de Catalunya de1909: violència, modalitats de protesta i la seva distribució territorial. Una proposta d'investigació.

Tesis doctoral: Tesina (TFM)

Fecha de lectura2019
Idioma originalCatalán
Institución de lectura
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorMaria Gemma Rubí Casals (Director/a)

Citar esto

'