La necròpolis de Sant Joan de Caselles (Canillo, Andorra). Estudi arqueològic i antropològic

Tesis doctoral

Resumen

Aquesta tesi doctoral és el resultat d’un treball d’investigació sobre la necròpolis medieval de Sant Joan de Caselles, situada a la parròquia de Canillo, a Andorra. L’estudi s’ha centrat per una banda en l’anàlisi del cementiri: l’organització, circulació, les seves característiques i la distribució espacial de les restes. I per altra banda, en l’anàlisi antropològica de les 26.797 restes òssies, tant de les restes descontextualitzades com dels individus localitzats a camp. S’ha realitzat un estudi del NMI, amb determinació de sexe, edat i alçada, així com un estudi antropomètric, paleopatològic i tafonòmic de les restes. 

El jaciment de la necròpolis de Sant Joan de Caselles va ser excavat l’any 1988, i les restes òssies van arribar l’any 2013 al laboratori d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona, gràcies a un conveni entre el Govern d’Andorra i l’ERAAUB amb l’objectiu d’analitzar totes les restes inhumades.

A partir dels estudis podem concloure que la necròpolis va estar en ús com a mínim des del segle XI al segle XIV i que s’hi van inhumar almenys 240 individus. Pel tipus d’organització i tipologia de les tombes, la necròpolis segueix els cànons de les del món cristià, on en la seva majoria, els individus estan enterrats en decúbit supí.

L’estudi bioantropològic ens ha permès determinar les característiques morfològiques cranials i postcranials dels individus de Sant Joan de Caselles i les seves paleopatologies, tant a nivell general de les restes com específic dels individus determinats a camp. Tampoc s’han identificat diferències sexuals en relació a la dieta, que es caracteritza per la ingesta de proteïnes i d’hidrats de carboni. Pel que fa als agents i efectes tafonòmics, els més reiteratius són la meteorització i les empremtes d’arrels. 
Fecha de lectura26 abr 2021
Idioma originalCatalán
Institución de lectura
  • Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona
SupervisorGisela Ripoll (Director/a) & Assumpció Malgosa Morera (Director/a)

Palabras clave

  • arqueología, antropología física, Pinineos; estilo de vida, demografía

Citar esto

'