La música en els noticiaris de la Guerra Civil espanyola. Una proposta analítica 'd'Espanya al Dia' (Laia Films) des de la perspectiva semiòtica

Tesis doctoral: Tesina (TFM)

Fecha de lectura7 sept 2020
Idioma originalCatalán
SupervisorLidia López Gómez (Director/a)

Citar esto

'