La jardineria pública de la Regió Metropolitana de Barcelona i la seva despesa hídrica: conseqüències del model territorial d'una societat postmoderna

Tesis doctoral: Tesina (TFM)

Fecha de lectura30 sept 2003
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorDavid Sauri Pujol (Director/a)

Citar esto

'