La identificació dels autors en la producció científica, una visió des de la Documentació. Estat de la qüestió sobre normalització, problemes, incidències, propostes i pràctiques en Sistemes de Gestió de la Recerca

Tesis doctoral: Proyecto final de carrera (TFG)

Fecha de lectura4 jul 2013
Idioma originalCatalán
SupervisorMaria Pilar Cid Leal (Director/a)

Citar esto

'