La ciutat i els espais públics urbans des d'una perspectiva de gènere. Una aproximació als espais de la por

Tesis doctoral: Proyecto final de carrera (TFG)

Fecha de lectura1 sept 2005
Idioma originalIndefinido/desconocido
Institución de lectura
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorMaria Dolors Garcia Ramon (Director/a)

Citar esto

'