La cançó amb text improvisat: Disseny i experimentació d'una proposta interdisciplinària per a Primària

Tesis doctoral

Fecha de lectura3 sept 2009
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorMercè Vilar Monmany (Director/a) & Jaume Aiats (Director/a)

Citar esto

'