Intervenció familiar a pacients amb Primer Episodi Psicòtic: una revisió sistemàtica

Tesis doctoral: Tesina (TFM)

Fecha de lectura2017
Idioma originalCatalán
SupervisorJaume Vives Brosa (Director/a) & Javier Piris Alonso (Director/a)

Citar esto

'