Inflamació intestinal i dismotilitat en rates infestades amb trichinella spiralis: funció de l'òxid nítric (NO) i del nerve growth factor (NGF)

Tesis doctoral

Fecha de lectura13 may 2003
Idioma originalIndefinido/desconocido
Institución de lectura
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorPatrocinio Vergara Esteras (Director/a)

Citar esto

'