Impacte de la reducció de la concentració de nitrits i el tractament tèrmic en una matriu càrnia en el desenvolupament d'espores i cèl·lules vegetatives de Clostridium sporogenes

Tesis doctoral: Proyecto final de carrera (TFG)

Fecha de lecturajun 2020
Idioma originalCatalán
Institución de lectura
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorMontserrat Mor Mur Francesch (Director/a) & Carolina Ripollés Àvila (Director/a)

Citar esto

'