Formats radifònics "tot-notícies" a l'Estat Espanyol : naixement i consolidació de "Catalunya Informacio"(1992-1997)

  Tesis doctoral: Proyecto final de carrera (TFG)

  Fecha de lectura29 sept 1997
  Idioma originalIndefinido/desconocido
  SupervisorJosep Maria Marti Marti (Director/a)

  Citar esto

  '