Evolució de la propietat de la terra al Baix Empordà (1860-1950)

Tesis doctoral: Tesina (TFM)

Fecha de lectura11 oct 1990
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorBorja de Riquer Permanyer (Director/a)

Citar esto

'