Estudi del comportament de components cromàtics. Aportació a la correcció dels errors provocats per la saturació dels CCDs

  Tesis doctoral

  Fecha de lectura1 dic 1996
  Idioma originalIndefinido/desconocido
  SupervisorJoan Batlle Grabulosa (Director/a) & Enric Marti Godia (Tutor/a)

  Citar esto

  '