Estudi de la resposta a les radiacions ionitzants de dues línies cel·lulars amb diferent radiosensibilitat

Tesis doctoral

Fecha de lectura2 jun 2016
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorLeonardo Barrios Sanromà (Director/a) & Gemma Armengol Rosell (Director/a)

Citar esto

'