Estudi de la distribució i el valor gramatical del segment velar en formes velars de Sant Joan de les Abadesses.

Tesis doctoral: Proyecto final de carrera (TFG)

Fecha de lectura21 sept 2010
Idioma originalIndefinido/desconocido
Institución de lectura
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Supervisor Mº Rosa Lloret (Director/a), Mº Rosa Lloret (Vocal), Núria Alturo (Secretario/aria tribunal) & Milagros Segarra Neira (Presidente/a tribunal)

Citar esto

'