Estudi de la capacitat coordinant de matal·lotioneïna recombinant de ratolí \upsilons Hg(II) mitjançant espectroscòpia òptica

Tesis doctoral: Proyecto final de carrera (TFG)

Fecha de lectura1 jun 1997
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorPilar González Duarte (Director/a)

Citar esto

'