Estructura i reactivitat de compostos amb metalls de transici hidrurs metàl·lics i metall-carbens

Tesis doctoral

Fecha de lectura1 ene 1990
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorJose Mª Lluch Lopez (Director/a) & Antoni Oliva Cuyàs (Director/a)

Citar esto

'