Estimació de l'evapotranspiració real i d'altres fluxos d'energia mitjançant la modelització SIG i la Teledetecció a Catalunya: aplicació amb sensors de mitjana i baixa resolució espacial

Tesis doctoral

Fecha de lectura18 dic 2008
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorXavier Pons Fernandez (Director/a) & Miquel Ninyerola Casals (Director/a)

Citar esto

'