Elaboració i experimentació d'instruments per atendre la diversitat a l'aula incidint en l'avaluació formadora de l'alumnat de 2on cicle de l'ESO, pel que fa als treballs pràctics de Ciències Experimentals

Tesis doctoral: Tesina (TFM)

Fecha de lectura1 ene 1994
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorNeus Sanmarti Puig (Director/a)

Citar esto

'