El sexe dels angels. Falangistes versus tecnòcrates en els anys de la institucionalització del règim franquista

Tesis doctoral: Tesina (TFM)

Fecha de lectura17 sept 2003
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorCarme Molinero Ruiz (Director/a)

Citar esto

'