El desenvolupament professional a través de xarxes d’aprenentatge docent: una revisió dels factors clau per a l’anàlisi de la Xarxa de Competències Bàsiques.

Tesis doctoral: Tesina (TFM)

Fecha de lectura2021
Idioma originalCatalán
SupervisorDavid Duran Gisbert (Director/a)

Citar esto

'