Double Modals in the British Isles : Scotland and Northern England

Tesis doctoral: Proyecto final de carrera (TFG)

Resumen

L'objectiu d'aquest estudi és analitzar les combinacions dels dobles modals acceptades a les Illes Britàniques segons la literatura. El treball comença amb diferents propostes d'anàlisi sintàctic fetes per diferents investigadors que han analitzat els dobles modals. Els dobles modals no són considerats gramaticalment correctes en l'anglès estàndard. Es considera que el segon modal és el modal real mentre que la funció sintàctica del primer modal no està clara. La principal hipòtesi és que els dobles modals només es troben a Escòcia i al Nord d'Anglaterra i que la combinació més comuna és might could.
Fecha de lecturajun 2016
Idioma originalInglés
Institución de lectura
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorSusagna Tubau Muntaña (Director/a)

Citar esto

'