Disfunció intestinal secundària a lesió medul·lar i resultat clínic de l'estimulador d'arrels sacres anteriors

Tesis doctoral

Resumen

La disfunció intestinal és un problema important en la lesió medul.lar (LM), tot i així s'ha aprofundit poc en el seu estudi. Aquesta tesi recull quatre publicacions.
En el primer estudi l'objectiu va ser avaluar clínicament la disfunció intestinal en la LM i relacionar-la amb les seves característiques neurològiques. Es van avaluar clínicament 109 pacients. La majoria precisaven laxants i/o estimulació digital; el 10% evacuaven menys de tres cops per setmana i el 18% hi dedicaven més d'una hora; el 61% presentaven símptomes colorectals (28% restrenyiment, 31% incontinència fecal, 31% patologia anorectal, 18% disreflèxia autònoma [DA]). Els pacients amb American Spinal Injury Association Impairment Scale (ASIA) A, B ó C amb reflexes espinals sacres (RES) s'administraven més supositoris, evacuaven menys freqüentment i hi dedicaven més temps (pEn el segon estudi l'objectiu va ser correlacionar les característiques clíniques, neurològiques i fisiopatològiques de l'intestí neurògen en la LM motora completa (ASIA A i B). Es va realitzar una valoració clínica, la determinació del temps de trànsit colònic (TTC) i una manometria anorectal a 54 pacients. Es van descriure tres patrons: patró A (LM amb nivell neurològic >T7) amb restrenyiment molt freqüent (86%) i incontinència fecal poc freqüent; TTC moderadament allargat, incapacitat per incrementar la pressió intrabdominal i absència de relaxació anal durant la maniobra defecatòria; patró B (LM amb nivell neurològic A la tercera publicació es va avaluar la fisiopatologia de la incontinència fecal i el restrenyiment en la LM motora incompleta (ASIA C i D) i es va comparar amb la LM motora completa (ASIA A i B). Es va realitzar una valoració clínica, una determinació del TTC i una manometria anorectal a 54 pacients. El TTC estava allargat de forma similar en els dos grups. La contracció voluntària de l'EAE estava present en la majoria de pacients amb LM motora incompleta i absent en tots els pacients amb LM motora completa. El reflex de la tos es va detectar menys en la LM motora completa i nivell neurològic >T7 (pA la cuarta publicació l'objectiu va ser avaluar els efectes clínics sobre la disfunció intestinal de l'estimulador d'arrels sacres anteriors (SARS) i avaluar factors fisiològics que puguéssin determinar la seva eficàcia. Es va realitzar una avaluació clínica, la determinació del TTC i una manometria anorectal a 18 pacients abans de la implantació d'un SARS i a l'any de la implantació es van reavaluar clínicament. Després de la implantació menys pacients necessitaven laxants, el número de mètodes d'evacuació utilitzats va disminuir (p
Fecha de lectura29 jun 2009
Idioma originalCatalán
SupervisorFermín Mearin Manrique (Director/a) & Joan Monés Xiol (Director/a)

Citar esto

'