Desenvolupament i avaluació d'un enzimoimmunoassaig per al diagnòstic serològic de la tuberculosi, utilitzant antígens glicolipídics. Estudi comparatiu amb 9 kits serològics comercialitzats

Tesis doctoral

Fecha de lectura10 may 2002
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorMarina Luquin Fernández (Director/a)

Citar esto

'