Contribució a la mobilitat i seguretat dels agents software

  Tesis doctoral: Tesina (TFM)

  Fecha de lectura15 may 2006
  Idioma originalIndefinido/desconocido
  SupervisorJoan Borrell Viader (Director/a)

  Citar esto

  '