Avaluació de l'experiència d'agrupaments flexibles com a instrument d'atenció a la diversitat

Tesis doctoral: Otros

Fecha de lectura26 may 1994
Idioma originalIndefinido/desconocido
Institución de lectura
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Supervisor Montserrat Castelló Badia (Director/a)

Citar esto

'