Aplicació de les Tecnologies Metamaterial a la Optimització de Components per a Sistemes d'Identificació per Radiofreqüència (RFID).

Tesis doctoral: Otros

Fecha de lectura30 sept 2010
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorJuan Fernando Martin Antolin (Director/a) & Jorge Bonache Albacete (Director/a)

Citar esto

'