Anàlisi de les músiques diegètiques dels films "La Cage aux Rossignols" i "Les Choristes"

Tesis doctoral: Proyecto final de carrera (TFG)

Fecha de lectura1 jul 2021
Idioma originalCatalán
SupervisorLidia López Gómez (Director/a)

Citar esto

'