Aliatges de magnesi-níquel per a l'emmagatzematge d'hidrogen en estat sòlid: síntesi i caracterització.

Tesis doctoral

Fecha de lectura7 feb 2006
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorSantiago Suriñach Cornet (Director/a)

Citar esto

'