African American Vernacular English: A representation of a non-mainstream variety in Kathryn Stockett's The Help.

Tesis doctoral: Proyecto final de carrera (TFG)

Resumen

Les varietats no estàndard són a vegades estereotipades quan es tracta de representar-les a una novel·la. L'anglès afroamericà és probablement una de les varietats en la qual es contempla aquesta representació poc característica. L'objectiu d'aquest treball consisteix en analitzar les propietats morfològiques i sintàctiques de l'anglès afroamericà a The Help i en determinar si aquesta varietat no estàndard es troba fidelment representada a la novel·la. Els dos personatges que es van estudiar són Aibileen i Minny, les quals són parlants d'aquesta varietat. La meitat dels capítols en els que apareixen aquests personatges van ser analitzats. Els resultats d'aquest estudi mostren que Aibileen i Minny presenten algunes diferències interessants en relació a l'ús del llenguatge, però la novel·la va resultar ser una bona representació de la llengua dels afroamericans.
Fecha de lectura2016
Idioma originalInglés
Institución de lectura
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorSusagna Tubau Muntaña (Director/a)

Citar esto

'