Adaptació d'una tècnica conductal pel control de l'habit de fumar en subjectes d'alta dependència

Tesis doctoral: Tesina (TFM)

Fecha de lectura15 jul 1984
Idioma originalIndefinido/desconocido
Supervisor Ramón Bayés Sopena (Director/a)

Citar esto

'