Aïllament i caracterització dels gens de biosíntesi d'histidina del bacteri fototròfic Rhodobacter sphaeroides

Tesis doctoral

Fecha de lectura2 jun 1997
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorJordi Barbe Garcia (Director/a) & Isidre Gibert Gonzalez (Director/a)

Citar esto

'